Vertical Team jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02./00047/2015

Copyright by Vertical Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.