Szkolenia wysokościowe

Poza pracami w dostępie linowym, oferujemy Państwu szereg kursów poświęconych tej tematyce. Podczas pracy przy użyciu lin i specjalistycznego sprzętu narażeni jesteśmy na wiele niebezpieczeństw. By móc sprawnie i bezpiecznie poruszać się przy wykorzystaniu technik linowych nie wystarczy zapoznać się z instrukcją obsługi przyrządów. Potrzebna jest wieloletnia praktyka i szereg odbytych szkoleń. Instruktorzy Vertical Team to przede wszystkim praktycy z dużym doświadczeniem i umiejętnościami. Oferujemy Państwu następujące kursy z zakresu stosowania technik linowych

Kurs technik linowych stosowanych w pracy na wysokości, dostęp linowy

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami stosowanymi w dostępie linowym. Ukończenie kursu gwarantuje zdobycie umiejętności sprawnego i bezpiecznego montażu systemów linowych oraz poruszania się po linach podczas wykonywania prac na wysokościach.

Dlaczego powinniście Państwo wybrać nasz kurs?

Przede wszystkim - jest to kurs kompleksowy. Uczymy na poziomie i na wzór zaawansowanych i sprawdzonych systemów pracy w dostępie linowym stosowanych w państwach Europy Zachodniej. Nie ma u nas miejsca na błyskawiczne szkolenia na sprzęcie "sportowym", nieprzeznaczonym do prac na wysokości, ograniczające się tylko do podstawowych zagadnień zjazdu i podejścia na linie i pomijające niezbędną tematykę BHP oraz zasad ratownictwa w razie wypadku. Szkolimy tak, by kończący nasz kurs pracownik wiedział, że jest w stanie wykonać wszystkie powierzone mu zadania szybko, sprawnie i w bezpieczny sposób.

Ogólne zagadnienia i tematyka kursu:

- podstawowe akty prawne dotyczące pracy w dostępie linowym w Polsce (w tym zagadnienia dotyczące prawa pracy, BHP, ubezpieczenia OC i NW)

- charakterystyka oraz nauka obsługi sprzętu ŚOI przeznaczonego do pracy w dostępie linowym

- montaż stanowisk oraz zabezpieczanie miejsca pracy

- inne zagadnienia: praca w ograniczeniu, transport przedmiotów, transfery, podstawy arborystyki i.in.

- autoratownictwo i techniki ratownicze

- Pierwsza Pomoc Przedlekarska

Kurs technik bezpiecznej pracy w dostępie budowlanym

Dopasujemy techniki asekuracji przekazywane na szkoleniu do środowiska i specyfiki pracy. Nasz kurs będzie dostosowany do Państwa poziomu umiejętności i posiadanego sprzętu. Szczególnie bogate doświadczenie mamy w technikach dostępu budowlanego w branży energetycznej.

Kurs technik linowych stosowanych w ratownictwie

Szkolenie obejmuje zagadnienia i techniki ratownictwa linowego stosowane w Polsce i na świecie. Kierowane jest do wszystkich zainteresowanych dysponujących już wiedzą z zakresu technik linowych i ratownictwa medycznego lub przedmedycznego. Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kurs dedykowany jest głównie (ale nie tylko) dla służb mundurowych

* * *

Na tej stronie zaprezentowaliśmy tylko podstawowe informacje na temat oferowanych przez nas szkoleń. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczacymi danego kursu, wystarczy się z nami skontaktować. Jesteśmy zespołem otwartym na potrzeby i preferencje naszych klientów. Każde z oferowanych przez nas szkoleń jesteśmy w stanie zmodyfikować zgodnie z Państwa życzeniem. Możemy również połączyć tematykę i rodzaje naszych kursów w dowolnej konfiguracji.

Copyright by Vertical Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.