Szkolenia medyczne

Vertical Team w tematyce kursów medycznych ściśle współpracuje z firmą Life Guard, która na rynku szkoleniowym funkcjonuje od 1999 roku. Na bieżąco wymieniamy doświadczenia i pomysły, by móc rozwijać nasze umiejętności, zawsze operować tylko świeżymi i sprawdzonymi pomysłami i prowadzić dla Państwa kursy na najwyższym poziomie. Szkolenia prowadzimy zawsze w oparciu o wytyczne organizacji naukowych takich jak Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polska i Europejska Rada Resuscytacji, jak i obowiązujący porządek prawny – obecnie przede wszystkim w oparciu o Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursów w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Zasadę szkolenia oparliśmy o „drabinę kompetencyjną” i pragmatyzm szkoleniowy.

Kursy Podstawowej Pierwszej Pomocy / PPP /

6 – 8 godzinne kursy, których tematyka obejmuje:

zabezpieczenie miejsca zdarzenia

nadanie sygnału „na ratunek”, uruchomienie „łańcucha przeżycia”

podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych / opcjonalnie też dzieci /

podstawowe pozycje bezpieczne w różnych stanach zagrożenia życia

Kursy Rozszerzonej Pierwszej Pomocy / RPP /

kursy dwudniowe około 12 – 16 godzinne / zazwyczaj dwudniowe /

pełny materiał PPP

podstawy postępowania w urazach

elementy zagrożeń środowiskowych

tzw. trening symulacyjny

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy / KPP /

66 – godzinny program kursu zgodny z aktami prawnymi

zakończony egzaminem państwowym

dedykowany dla ratowników, pracowników i wolontariuszy służb współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

Kursy Medycyny Dziczy i Podróży / tzw. wilderness medicine /

Kurs z zakresu tematyki bardzo zaniedbywanej w naszym kraju, a na świecie cieszącej się coraz szerszym zainteresowaniem w związku z lawinowo rosnącym zjawiskiem podróżowania i turystyki, w tym wysoko kwalifikowanej z elementami sportów ekstremalnych.

"Zielono-Czerwona Szkoła"

Proponujemy Państwu połączenie nauki z rozrywką w autorskim projekcie zaprzyjaźnionej firmy Life Guard pod nazwą "Zielono-Czerwona Szkoła". Wyjazd integracyjny, na którym prócz aktywnej zabawy na świeżym powietrzu nauczymy Państwa skutecznie udzielać pierwszej pomocy. Nic nie scala zespołu tak jak wspólne rozwiązywanie trudnych zadań w miłej atmosferze. Praktyczne umiejętności nabyte podczas takiego wyjazdu to dodatkowy kapitał dla Państwa firmy.

Manewry ratownicze

Mamy bogate doświadczenie w organizacji manewrów i zawodów o tematyce ratowniczej dla amatorów i profesjonalistów. Kompleksowo przygotujemy manewry ratownicze dla dowolnego typu odbiorcy, niezależnie od lokalizacji. Dzięki bardzo dobremu zapleczu technicznemu oraz świetnej kadrze instruktorskiej jesteśmy w stanie podjąć każde wyzwanie i zrealizować każdy projekt. Manewry przygotowane przez Vertical Team będą niezapomnianym przeżyciem bogatym w zadania o zróżnicowanym stopniu trudności i merytoryki, dopasowanym do odbiorcy.

__________________________________________________________

Na bazie powyższych kursów stworzymy program, dopasowany do Państwa potrzeb !

Uwzględnimy specyfikę miejsca pracy, aspekty położenia geograficznego oraz Państwa potrzeby i oczekiwania. Nasi instruktorzy są doświadczonymi pracownikami służb ratunkowych, lekarzami, ratownikami medycznymi, pielęgniarzami oraz - co oczywiste - instruktorami pierwszej pomocy.

Czekamy na Was !

W społeczeństwie obywatelskim, jakim chcemy się przecież stawać, to my wszyscy – zwykli Obywatele - musimy nauczyć się przezwyciężać strach przed zareagowaniem w sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy. O życiu decydują minuty – więc to od nas wszystkich zależy, jakie szanse dostaną poszkodowani.

Copyright by Vertical Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.