P-poż

Szkolenie teoretyczne p-poż.

Szkolenie praktyczne p-poż.

Próbna ewakuacja obiektu z użyciem sztucznego zadymienia i innych środków pozoracyjnych w formie ćwiczeń symulacyjnych. W miarę możliwości z udziałem lokalnych jednostek OSP i/lub PSP.

Pokazy i ćwiczenia p-poż z użyciem środków gaśniczych.

Doradztwo i przygotowanie instrukcji p-poż obiektu.

Copyright by Vertical Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.